Hosting, Hostyng, HOSTINH or HOSTYNH

Слово, яке означає: а) послуги щодо розташування чийогось сайту на певному сервері в інтернеті; б) дисковий простір на сервері для розташування сайту; в) інші можливості використання ресурсів серверу для нормального його функціонування, в українських засобах масової інформації має три написання: хостінг, хостинг, гостінг. Напр.: "Можна замовити хостінг "("Моя газета") Іноді колокацію уявляють як різновид хостингу, однак хостинг і колокація - операції різні (Український бухгалтерський тижневик "); "Щодо матеріального забезпечення, то воно, на відміну від інтернет-газети, мінімальне (реєстрація та гостінг) (С. Шум- лянський. Подвійна природа "Бонето" та ...)

Проте жодне із трьох написань не відповідає правописним нормам сучасної української літературної мови.

Згідно з "Українським правописом" у словах іншомовного походження g і h звичайно передають літерою г, пор.: gallon - галон; handicap - гандикап; habitus - габітус; halo - гало тощо. Лише в деяких словах, запозичених з англійської мови, через посередництво російської мови h передане літерою х (хокей, хол, хобі). Тому англійське hosting слід писати українською мовою з початковою літерою г.

У словах іншомовного походження - загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним пишемо и, а не i, пор.: картинг, вестинг, айсинг.

Отже, правильним є написання гостинг.

Тетяна Івасишина, Ігор Коркач

Українська мова: Наук.-метод. журнал Ін-ту української мови 
НАН України. – 2004. - № 1. – С.53. - ISSN 1682-3540


About us
NewsMissionAchievementsQHSE
Services
ACS - CRM - ERP-systemsMass Mailings, Surveys and InvitationsMULTIFUNCTION PLANNERROCSCiRM - Citizen Relationship ManagementWebsite DevelopmentPrice listCloud StorageTradingManagement consulting
Articles
CRM-system for small businesses"Secrets" when choosing a website developerSEO Conversion in internet marketingCustomer Relationship Management
Clients
The Council of the Heads of State AdministrationsNGO Humanitarian CenterLLC with foreign investments "IT Logistic"LLC "Facade systems»Alliance Energy Trade
+38 044 360-6261
+38 050 380-1456
+38 063 205-8481
IJI IT GROUP © 2017
All rights reserved
When using the site materials reference to the source is obligatory