Computer steganography

Принципи комп'ютерної стеганографії. Сучасні стеганографічні методи.

Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій і засобів комунікації дали новий поштовх розвитку стеганографії. Сьогодні кожен може скористатися тими перевагами, які дає стеганографія як в області прихованої передачі інформації, так і в області захисту авторських прав.
Сильним поштовхом до розвитку стеганографії послугувало те, що в більшості країн на криптографію накладаються певні обмеження: так, наприклад, потрібна передача ключів від систем шифрування державі. Заборонена також реєстрація та ліцензування криптографічних систем незалежно від того, є вони апаратними або програмними засобами. Стеганографія - це той метод, який не потрапляє під дію зазначених обмежень, будучи при цьому ефективним способом приховування даних.
Ще однією областю використання стеганографії є захист авторського права від піратства. На комп'ютерні графічні зображення наноситься спеціальна мітка, яка залишається невидимою для очей, але розпізнається спеціальним програмним забезпеченням. Таке програмне забезпечення вже використовується в комп’ютерних версіях деяких журналів. Даний напрямок стеганографії призначений не тільки для обробки зображень, але і для файлів з аудіо- та відеоінформаціей та покликане забезпечити захист інтелектуальної власності.
Якщо розглядати інформацію окремо від її матеріального втілення, то виникає питання - де ж інформацію можна сховати? Відповідь однозначна: тільки в ще більшому масиві інформації - як голку в копиці сіна. У цьому і полягає принцип дії стеганографії. Тобто стеганографія припускає, що текст, який передається «розчиняється» в повідомленні більшого розміру. Але якщо взяти і витягти з нього деякі символи за певним законом, наприклад, - кожен другий, третій, і т.д., то отримаємо цілком конкретне таємне повідомлення.

Комп'ютерна стеганографія (стеганографічні програмні продукти) базується на двох основних принципах: 
  1. файли, що містять цифрове зображення або звук, можуть бути до деякого ступеня змінені без втрати своєї функціональності, на відміну від інших типів даних, що вимагають абсолютної точності; 
  2. органи чуття людини нездатні розрізнити незначні зміни в кольорі зображення або в якості звуку.

Стеганографічна система - це сукупність засобів і методів, які використовуються для прихованого передачі інформації.

Модель узагальненої стегосистеми на малюнку. Нагадаємо, що для зручності в криптографії і стеганографії, двох індивідів, що організовують між собою таємний канал, прийнято називати Аліса і Боб, а противника, який прагне їм перешкодити – Віллі (або Ева).


Наступна........


About us
NewsMissionAchievementsQHSE
Services
ACS - CRM - ERP-systemsMass Mailings, Surveys and InvitationsMULTIFUNCTION PLANNERROCSCiRM - Citizen Relationship ManagementWebsite DevelopmentPrice listCloud StorageTradingManagement consulting
Articles
CRM-system for small businesses"Secrets" when choosing a website developerSEO Conversion in internet marketingCustomer Relationship Management
Clients
The Council of the Heads of State AdministrationsNGO Humanitarian CenterLLC with foreign investments "IT Logistic"LLC "Facade systems»Alliance Energy Trade
+38 044 360-6261
+38 050 380-1456
+38 063 205-8481
IJI IT GROUP © 2017
All rights reserved
When using the site materials reference to the source is obligatory