CiRM - система керування відносинами в територіальних громадах

від IJI IT GROUP

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про добровільне об`єднання територіальних громад" від 05.02.2015 № 157-VIII
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов`язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об`єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

Повсякденне життя громадян стає дедалі все більш “цифровим”, що передбачає високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема розвитку сучасних електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, залучення громадян до прийняття управлінських рішень.
Кабінет Міністрів України, розпорядження №649-р від 20 вересня 2017 р. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні.

Як ефективно виконувати обов`язки, що переходять до юридичної особи територіальної або об`єднаної громади?

Ефективність роботи юридичної особи територіальної громади залежить від набору інструментів у її розпорядженні під час планування і управління територіальною громадою.

«Звіт про ефективність цифрового уряду» (Digital Efficiency Report), підготовлений Урядом Великобританії, свідчить про те, що цифрові транзакції виявилися в 20 разів дешевшими, ніж транзакції по телефону, в 30 разів дешевшими, ніж поштою і в 50 разів дешевшими, ніж у очному режимі.

IJI IT GROUP пропонує розробку і впровадження програмного забезпечення (ПЗ, CiRM - Citizen Relationship Management), яке надає можливість організувати комплексне планування, формування, облік і контроль всіх етапів пов`язаних з управлінням територіальною громадою, як її виборчими органами, так і виконавчими, з прив`язкою до території, напрямів діяльності, проектів, розпорядників коштів, виконавців, громадян.

Необхідність автоматизованих інформаційних систем для місцевих органів виконавчої влади, самоврядування та самоорганізації населення:
1. Можливість об`єднання різних інформаційних потоків у єдиному ресурсі.
2. Реєстрація і контроль виконання вхідної/вихідної інформації (доручення, запити, звернення, скарги, пропозиції, відповіді тощо).
3. Швидкий розподіл завдань між виконавцями, співвиконавцями, відповідальними.
4. Можливість відстеження етапів і статусів виконання всіх завдань.
5. Планування нарад, засідань, зборів, термінів виконання завдань, заходів, подій, проектів.
6. Оперативна онлайн інформація щодо завантаження працівників поточною роботою.
7. Облік робочого часу співробітників.
8. Швидкий доступ до ключової інформації з будь-якого місця та у будь-який час.
9. Заощадження ресурсів та коштів.
10. Заощадження часу на виконання завдань.
11. Підвищення швидкості прийняття управлінських рішень.
12. Підвищення ефективності роботи персоналу і якості обслуговування населення, надання послуг в цілому.

Полегшите свою роботу і роботу колег.
Підвищіть ефективність вирішення питань.
Запропонуйте новий рівень взаємодії з населенням.


Функціональні можливості CiRM від IJI IT GROUP:

Базові категорії і підкатегорії системи

 

1. Планувальник
Графічне, текстове і табличне відображення завдань і заходів, що заплановані і виконуються працівниками.
2. Територія
Можливість сформувати необхідну інформацію по кожному населеному пункту, дільниці, вулиці, будинку.
Паспортизація території з можливістю фіксації майна, об'єктів, проблем, потреб і т.і.

Геодані - можливість фіксації геоположення майна, об'єкту, звернення, заявника, працівника, і т.п.


 

3. Працівники
Модуль для формування бази даних співробітників установи з ключовою контактною та іншої необхідної інформацією про них.
Набір розділів модуля.
Обсяг необхідної інформації формується самостійно або може бути імпортований в систему з інших джерел.

Staff


Облік робочого часу персоналу4. База даних установ, підприємств, громадян
База даних установ, підприємств, громадян з контактною інформацією про кожного суб`єкта.
А також інформація пов'язана з кожною взаємодією з обраним суб'єктом.
5. Кореспонденція
Електронні журнали реєстрації вхідної / вихідної / внутрішньої кореспонденції, звернень громадян, електронні резолюції, відповідно до вимог інструкцій з діловодства.

Інформація про кожне звернення, скаргу, пропозицію, резолюцію, узгодження, затвердження, результати розгляду і т.п., пов'язана з кореспондентом, що звернулся.


Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг і такою ж кількістю звернень громадян на особистому прийомі.
(Абзац 2 п.2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348)

 

6. Комунікації
Модуль масових відправлень повідомлень та проведення онлайн опитувань.
Цільові групи. Розсилання / Опитування. Аналітика.
 

Зовнішня форма для проведення будь-яких онлайн опитувань або прийому звернень
Можливість проводити онлайн опитування громадян.
Можливість отримання онлайн звернень, скарг, пропозицій і т.і.
Побудова статистичних та аналітичних звітів на підставі отриманої інформації.

Зразок зовнішньої форми онлайн опитування.

 

7. Проекти / Програми
Списки проектів і програм, їх етапи розробки, впровадження, результати (з ключовими показниками по кожній програмі).
 

8. Документи
Збереження і спільний доступ до файлів різних форматів у системі за призначенням:
Нормативно-правові акти; Положення; Інструкції, пам’ятки; Зразки документів; Юридичні документи;
Інші.


file-manager-ijigroup


 

9. Звіти
Модуль звітної і аналітичної інформації у вигляді графіків, діаграм, рейтингів і т.п.Графік Ганта - моніторинг проходження проекту за етапами


 

10. Оперативний, легкий і простий облік руху грошових коштів за обраний період
(Залишок на початок періоду - надходження - витрати - залишок на кінець періоду; по всіх валютах і точкам обліку)


 

11. Організаційна структура
Автоматична побудова організаційної структури.
 

12. Адміністрування користувачів
Реєстрація користувачів та надання їм індивідуальних прав доступу до інформації в системі.Доповнення для Територіальної оборони та Вимушено переміщених осіб

 

Форма заявки для Територіальної оборони

За допомогою зовнішньої форми ТерОборона може подавати централізовані заявки для забезпечення необхідним через органи самоорганізації населення та різні благодійні фонди.

 

Форма Рейс

За допомогою форми можна вести оперативний облік пропозицій перевізників та волонтерів, які готові виконувати нерегулярні рейси різними маршрутами з метою допомоги вимушено переміщеним особам.

 

Форма Переміщенної особи

За допомогою форми можна вести оперативний облік вимушено переміщених осіб і всього конче необхідного, що з цим пов'язано.

 

Форма Житловий фонд

За допомогою форми можна оперативно вести облік житлових об'єктів та інших приміщень, які пропонуються для розміщення вимушено переміщених осіб.
А також різних умов, на яких можливе розселення.

 

Форма Вільний номерний фонд

За допомогою форми можна оперативно вести облік вільного житла та інших приміщень, які пропонуються для розміщення вимушено переміщених осіб.
Зв'язувати вільний номерний фонд із об'єктами житлового фонду. Легко знаходити та володіти оперативною інформацією для розселення вимушено переміщених осіб.

 

Переваги CiRM від IJI IT GROUP:

 1. Повна розробка вітчизняного виробника
 2. Захист інформації спеціальними засобами шифрування даних
 3. Розроблена за участю профільних фахівців-практиків
 4. Відповідає вимогам чинного законодавства щодо формату даних, форм, зразків тощо
 5. Швидко змінюється та налаштовується у разі змін законодавства
 6. Може самостійно змінюватися та налаштовуватися користуачами відповідно до вимог виробничого процесу
 7. Дотримано вимог цифрового принципу за замовчуванням (передбачає електронну форму реалізації як пріоритетну)
 8. Прямий зв'язок з громадянами за допомогою зовнішніх форм - онлайн прийом зверненнь, скарг, пропозицій
 9. Дотримано вимог одноразового введення інформації (інформація вводиться лише один раз, а у подальшому ця інформація повторно використовується користувачами)
 10. Дотримано вимог сумісності за замовчуванням (у разі необхідності може інтегруватися з іншими програмними продуктами)
 11. Підвищує продуктивності праці персоналу
 12. Зменшує терміни виконання завдань 
 13. Забезпечує контроль в реальному режимі часу роботи персоналу
 14. Дозволяє об`єднати в єдиний інформаційний простір різні структурні підрозділи та установи
 15. Автоматизує постановку завдань та обмін інформацією між учасниками в реальному режимі часу
 16. Забезпечує формування звітів за будь-який період часу за наведеними параметрами
 17. Забезпечує якість розподілу робіт за узгодженим планом
 18. Зберігає базу даних без терміну давнини
 19. Забезпечує прийняття управлінських рішень спрямованих на досягнення стратегічної мети
 20. Забезпечує фіксування інформації любого ступеню деталізації
 21. Зменшує кількість помилок (втрата документів, помилкове введення даних, дублювання і т.п.)
 22. Дозволяє адаптувати систему під будь-які індивідуальні завдання або потреби кожного користувача.

Завантажити презентацію CiRM-системи від IJI IT GROUP.


Ціна

Вартість програмного забезпечення для різних за розмірами установ громад і кількості користувачів може суттєво відрізнятися. Це залежить від обраної конфігурації (набору модулів), кількості користувачів, додаткових вимог.
Мінімальна базова вартість складає 500 у.о. (доларів США), в т.ч. 5-10 користувачів.
Вартість одного додаткового робочого місця: 50 у.о.


Технічні умови і додаткові витрати

1. Може розміщуватися на локальному сервері або у "хмарі" (від 70 у.о. на місяць).
2. Вимоги до обладнання:
VDS
32 gb Memory
4-8 Core Processor
256 GB SSD disk.
3. Вимоги до операційної системи:
Встановлюється і конфігурується Постачальником (від 150 у.о.)
4. Вимоги до хостингу:
MySQL Server 5.5
PHP 5.4
Mail Server
SSL.
5. Наявність доменного імені (від 20 у.о. на рік).
6. Наявність SSL-сертифікату (від 30 у.о. на рік).
7. Технічна підтримка (від 50 у.о. на місяць).
У разі необхідності IJI IT GROUP надає послуги для забезпечення Технічних умов та послуги технічної підтримки системи.

 

Замовляйте систему керування відносинами у громаді від IJI IT GROUP прямо зараз!

 

Самостійно зареєструйте свою локальну систему (ЛС) CiRM від IJI IT GROUP за цим посиланням:
https://bpm.mirimc.com.
Виберіть внизу форми реєстрації ЛС конфігурацію CiRM - СУВГ - Громада-Регіон.
 

Завантажити коротку інформацію щодо використання та налаштування локальної системи в конфігурації CiRM - СУВГ - Громада-Регіон.
 

Якщо у вас виникла потреба у автоматизації або налаштуванні бізнес-процесів - зв'яжіться з нами:

+380(50)380-14-56, +380(63)205-84-81 .

 

Додаткові послуги IJI IT GROUP для місцевих органів влади, самоврядування та самоорганізації населення у громадах:

1. Розробка онлайн ресрусів (Інтернет сайтів)
2. Розробка Статуту об`єднаної територіальної громади та Положень про структурні підрозділи.
3. Розробка Програм соціально-економічного та культурного розвитку об`єднаної територіальної громади згідно з державними соціальними стандартами і гарантіями.
4. Інші консультативні послуги.

Докладніше про послуги IJI IT GROUP.

Законодавство у сфері інформатизації, електронного урядування, електронного документообігу та ІТ-послуг.ВІДГУКИ

 • ITS - Директор

  Компанія IJI IT GROUP не тільки розробила CRM-систему, а і провела тренінги для персоналу, підготувала Інструкції, надала інформаційну підтримку.

 • Газинвестпроект - Директор

  Ми получили полный комплекс услуг, связанный с созданием веб-сайта "с нуля".

 • Альянс Енерго Трейд - Директор

  Рекомендуємо компанію IJI IT GROUP як виконавця робіт, пов’язаних з розробкою і модернізацією сайтів.

 Контакти

ТОВ «АйДжейАй ІТ Груп»

Телефони:
Україна
+380 (63) 205-84-81
+380 (50) 380-14-56

E-mail: inbox@ijigroup.com

Додатково...

 На мапіНаверх